Aanpak

Na het intakegesprek maken wij heldere afspraken met u over de aard, inhoud en doelstellingen van onze opdracht.

Wij vragen u ons inzage te geven in uw gegevens op basis van een voor u specifieke checklist.

Er volgt een analyse en inventarisatie van:

Gaandeweg het proces worden plannen van aanpak ontwikkeld en uitgevoerd met als doel om de winstgevendheid van de onderneming te vergroten, door mogelijke omzetvergroting, margeverbetering, kostenbesparing en/of efficiencyverbetering daarnaast richten wij ons op risicobeperking t.b.v. de onderneming en belanghebbenden.

Onze werkzaamheden bestaan uit analyseren, interpreteren, implementeren en blijvend controleren.